Československá akademie věd. Sekce historická

著者名典拠詳細を表示

著者の属性 団体
一般注記 Kapitoly z dějin vzájemných vztahů národů ČSR a SSSR, 1958: colophon (Československá akademie věd, Sekce historická)
SRC:Historica : les sciences historiques en Tchécoslovaquie = Historical sciences in Czechoslovakia = Historische Wissenschaften in derm Tschechoslowakei / Académie tchécoslovaque des sciences. Section historique(Nakladatelství Československé akademie věd, 1959-1990)
コード類 典拠ID=5020196459  NCID=DA10678227
1 Historica : les sciences historiques en Tchécoslovaquie : historical sciences in Czechoslovakia : historische Wissenschaften in derm Tschechoslowakei / Académie tchécoslovaque des sciences. Section historique 1 (1959)-30 (1990). - Praha : Nakladatelství Československé akademie věd , 1959-1990