Rubow, Paul V. (Paul Victor), 1896-1976

著者名典拠詳細を表示

著者の属性 個人
一般注記 His Dansk litteras knitch i det nittende ..
生没年等 1896-1976
から見よ参照 Rubow, Paul Victor, 1896-1976
コード類 典拠ID=5000861834
1 Den kritiske kunst : en afhandling om filologisk litteraturforskning / Paul V. Rubow København : Gyldendal , 1971
2 Goldschmidt og Nemesis / Paul V. Rubow København : E. Munksgaard , 1968
3 Hamlet : i original og oversættelse / af Paul V. Rubow København : B. Luno , 1961
4 Kierkegaard og kirken / af Paul V. Rubow København : Gyldendal , 1955
5 Heiberg og hans skole i kritiken / Paul V. Rubow København : Gyldendal , 1953
6 Correspondance de Georg Brandes / lettres choisies et annotées par Paul Krüger 1-3 - 3. - Copenhague : Rosenkilde og Bagger , 1952-1966
7 Correspondance de Georg Brandes : notes et références / par Paul Krüger 1-3 - 3. - Copenhague : Rosenkilde og Bagger , 1952-1966
8 Goldschmidt og Kierkegaard : nye litterære studier / Paul V. Rubow København : Gyldendal , 1952
9 Shakespeares Hamlet : kritiske og historiske bidrag / Paul V. Rubow København : B. Lunos , 1951
10 Kierkegaard og hans samtidige / Paul V. Rubow København : Gyldendal , 1950
11 Adam Homo / Fr. Paludan-Müller ; udgivet i hundredaaret for digtets fremkomst i dets oprindelige skikkelse ved Paul V. Rubow v. 1-3 - v. 3. - København : Gyldendal , 1948
12 Oehlenschlægers arvtagere / af Paul V. Rubow København : E. Munksgaard , 1947
13 Georg Brandes : belyst ved skrifter af og om ham / C.G. Elberling ; med et forord af Paul V. Rubow København : Kulturforlaget , 1937
14 Shakespeare paa dansk : et udsnit af den litterære smags historie / Paul V. Rubow København : Levin & Munksgaard , 1932
15 Georg Brandes og den kritiske tradition i det nittende aarhundrede / Paul V. Rubow København : Levin & Munksgaards Forlag , 1931
16 H.C. Andersens eventyr : forhistorien, idéog form, sprog og stil / Paul V. Rubow København : Levin & Munksgaard , 1927
17 Dansk litterær kritik i det nittende aarhundrede indtil 1870 København : Levin & Munksgaard , 1921