Căzănișteanu, Constantin

著者名典拠詳細を表示

著者の属性 個人
一般注記 His Comandanţi militari, 1983: t.p. (C. Căzănișteanu)
LC data base, 1-4-85 (hdg.: Căzănișteanu, Constantin; usage: Constantin Căzănișteanu, C. Căzănișteanu)
SRC:Documente privind istoria militară a poporului român, mai 1888 - julie 1891 / întocmit de Constantin Căzănișteanu, coordonator, Niculae Niculae, Maria Georgescu, Sergiu Iosipescu(Editura Militară, 1975)
から見よ参照 Căzănișteanu, C. (Constantin)
Căzănișteanu, Constantin
コード類 典拠ID=5000757966
1 Războiul neatîrnării Romăniei : Împrejurări diplomatice și operat̨ii militare 1877-1878 / Constantin Căzănișteanu, Mihail E. Ionescu București : Editura S̨tint̨ifică și Enciclopedică , 1977