Stan, Apostol

著者名典拠詳細を表示

著者の属性 個人
コード類 典拠ID=5000757939
1 Grupări și curente politice în România între Unire și Independenţă (1859-1877) / Apostol Stan București : Editura Știinţifică și Enciclopedică , 1979