Bastholm, Christian, 1740-1819

著者名典拠詳細を表示

コード類 典拠ID=5000734236
1 Aandelige taler over Jesu Christi Lidelseshistorie : tilligemed en forbedret oversaattelse af samme, forsynet med oplysende anmaerkninger / af Christian Bastholm Kiøbenhavn : Gyldendals , 1800
2 Jesus Christus Udødelighedens Laerer : et anhang til de philosophiske Breve om Sielens Tilstand efter Legemets Død / af C. Bastholm Kiøbenhavn : Gyldendals , 1792
3 Den Naturlige religion : saaledes som den findes i de hedenske philosophers skrifter / af Christian Bastholm Kiøbenhavn : Gyldendals , 1784
4 Den christelige religions hoved-laerdomme til almindelig Opbyggelse / af Christian Bastholm [Kiøbenhavn] : Gyldendals , 1783